Leerlingen lezen… wel! Over het leesgedrag van jongeren

Hoe vaak hoor je het niet? ‘Ze lezen niets meer.’ ‘Ze kunnen zich niet langer dan een paar minuten concentreren.’ Uitspraken over jongeren. Maar kloppen deze uitspraken wel? Wat weten we over het leesgedrag van jongeren?   

door Berenice Muller

In december 2012 is een onderzoek gehouden onder leerlingen uit 5 havo, 5 vwo en 6 vwo van het Veluws College, locatie Walterbosch te Apeldoorn. In deze klassen is door docenten een enquête uitgedeeld die ter plekke werd ingevuld en weer ingeleverd. Hierdoor hebben alle leerlingen meegedaan en is de uitkomst van het onderzoek representatief voor de hele doelgroep.

Wat lees je?

In de onderstaande grafiek zijn de totale percentages van de vraag ‘Wat lees je’ van de enquête opgenomen.  Leerlingen blijken vooral veel teksten te lezen die te maken hebben met communicatie. Programma’s als Facebook en WhatsApp worden vaak gebruikt. Ook de mail en schoolboeken worden door meer dan 50% iedere dag gelezen. Fictie scoort duidelijk lager. Daarbij valt op dat literatuur die voor school gelezen moet worden nog wel hoog scoort in de categorie ‘soms’, maar dat bijna de helft van de leerlingen nooit een zelfgekozen boek of een Young adult-boek leest.

Hoe lees je?

Bij de vraag ‘Hoe lang lees je?’ is er een genuanceerd beeld. Leerlingen geven aan dat ze zowel erg kort als langer lezen, afhankelijk van het doel waarmee ze lezen. Te zien is dat sms vooral kort bekeken wordt, terwijl Facebook, WhatsApp en mail vaak langer dan vijf minuten worden gelezen. Die tijd wordt kennelijk besteed aan langere gesprekken of teksten.

Wat vooral opvalt is dat leerlingen wel degelijk langer dan een kwartier fictie kunnen en willen lezen, maar dat boeken die ze uit vrije keuze lezen vaak maar kort achter elkaar gelezen worden.

 

Papier of digitaal

De e-reader wordt bijna niet gebruikt (minder dan tien procent). De meeste leerlingen lezen papieren boeken. Dit sluit aan bij het gegeven dat veel leerlingen weinig of geen boeken kopen voor zichzelf. Ze lenen wat ze willen of moeten lezen uit de (school)bibliotheek. Een klein percentage leest via iPad of computer; hierbij zijn ook de leerlingen meegerekend die in verband met hun dyslexie al hun teksten via het scherm lezen of werken met spraakprogramma’s.  

Leerlingen lezen anders

De uitkomsten van deze enquête laten zien dat het leesgedrag van leerlingen genuanceerd bekeken moet worden. Leerlingen zijn op het gebied van communicatie zeer actief als het gaat om het lezen van teksten. Via de telefoon en computer wisselen ze de hele dag boodschappen uit.

Fictionele teksten worden minder vaak gelezen, maar hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer boeken gelezen worden. Het valt op dat ook fictie vaak erg kort gelezen wordt: slechts vijf tot tien minuten. Leerlingen lezen dus wel, maar anders dan je op het eerste gezicht zou verwachten.

Recent Related Posts

Reacties zijn gesloten.