Das Magazin: hip, jong en anders

De noodklok wordt geluid in de boekenwereld: men leest niet meer, er is een fataal verlies aan diepte en literatuur speelt geen enkele rol meer in de samenleving. Bas Heijne en Alessandro Barrico onderschrijven deze cultuurpessimistische visie, zoekend naar een alternatief voor het heersende idee dat literatuur op sterven na dood is. Een springlevende tegenbeweging voltrekt zich in de wereld van het literaire tijdschrift: in 2011 werd Das Magazin opgericht, een tijdschrift met als enkel doel ‘opgepakt en gelezen te worden’. Hoe houdt dit tijdschrift zich staande in een periode waarin fusies en faillissementen aan de orde van de dag zijn?

door Lucy Vleeshouwers

Subsidie voor schrijvers niet langer inkomensvoorziening

Het Nederlands Letterenfonds is in 2010 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. De centrale doelstelling van het Nederlands Letterenfonds is ‘het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlands- en Friestalige letteren, en literatuur in Nederlandse of Friese vertaling’. Deze doelstelling komt bijna letterlijk overeen met de doelstellingen van de Stichting Fonds voor de Letteren en is sinds de oprichting in 1965 ongewijzigd gebleven. Ondanks de ongewijzigde doelstellingen, zijn de subsidiemogelijkheden voor literaire schrijvers en vertalers sinds de oprichting van het fonds juist structureel beperkt en uitgekleed.

door Marieke van Kemenade